LET OP: Dit is de development website.


In geval van nood.

Home / Presentatie Scherm Slide / In geval van nood.

Ongeval / onwel

 1. Waarschuw de aanwezige bedrijfshulpverleners(s) of laat deze waarschuwen.
 2. Zeg waar uw bent en wat er is gebeurd.
 3. Blijf bij het slachtoffer en wacht op de bedrijfshulpverlener(s).
 4. Houd nieuwsgierige collega’s en/of bezoekers op afstand.
 5. Denk aan uw eigen veiligheid.
 6. Volg de instructies van de bedrijfshulpverlener(s) op.

Ontruiming

 1. Sluit ramen en deuren.
 2. Verlaat op een rustige wijze het gebouw via de aangegeven routes en ga naar de verzamelplaats, waar u zich meld bij de bedrijfshulpverlener(s).
 3. Volg ALTIJD de aanwijzingen van de bedrijfshulpverlener(s) op.

Milieu incident

 1. Waarschuw de aanwezige bedrijfshulpverleners(s) of laat deze waarschuwen.
 2. Geef aan (laat aangeven) dat het om een morsing/calamiteit met gevaarlijke stoffen gaat.
 3. Denk aan uw eigen veiligheid.
 4. Volg de instructies van de bedrijfshulpverlener(s) op.

Brand

 1. Blijf kalm en activeer een handbrandmelder door het glas in te drukken.
 2. Sluit ramen en deuren.
 3. Probeer indien mogelijk, een beginnende brand te blussen.
 4. Blijf altijd uit de rook!
 5. Denk aan uw eigen veiligheid.
 6. Volg de instructies van de bedrijfshulpverlener(s) op.

Hartstilstand

 1. Blijf kalm en waarschuw de aanwezige bedrijfshulpverlener(s) of laat deze waarschuwen.
 2. Geef aan dat het om een hartstilstand gaat (AED MEE LATEN NEMEN).
 3. De AED is te vinden in de centrale kantoorruimte op de begane grond.
 4. Blijf bij het slachtoffer.

Buiten kantooruren?

Bel 112!

233

212

+31651976911