LET OP: Dit is de development website.


Product

Home / Producten / Product
TSGROENEAANSLAGVERWIJDERAAR.png

TS Groene aanslag verwijderaar


Facility

Categorie:

Facilitair

Tag:

Aanslag.


Beschrijving:

Toelatingsnummer: 13446 N Tristar Group Ettenseweg 34 4706 PB ROOSENDAAL Werkzame stof gehalte didecyldimethylammoniumchloride 100 g/l Aard van het preparaat: vloeistof Uitsluitend voor professioneel gebruik. A. WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter: 1. - bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken, welke in contact kunnen komen met eet- en drinkwaren en de grondstoffen hiervoor, echter met uitzondering van melkwinningsapparatuur op de boerderij; - bestrijding van bacteriën (exclusief Mycobacteriën en bacteriesporen) en gisten op oppervlakken in ruimten bestemd voor het verblijf van mensen; 2. bestrijding van bacteriën, schimmels en algen in recirculerende koelwatersystemen; in hulpstofdoseersystemen in de papier- en kartonindustrie alsmede de pasteuriseerinstallaties en overige vormen van proceswater in de suiker- en voedingsmiddelenindustrie. Dit middel mag uitsluitend worden toegepast met instemming van het per locatie bevoegd gezag voor kwalitatief waterbeheer; 3. bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

"GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES VÓÓR GEBRUIK EERST HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE"